crossover

ประเภทรถ Crossover

รถ Crossover เป็นรถยนต์ที่ตกแต่งและรูปทรงคล้ายรถ SUV แต่มีขนาดที่เล็กกว่า และอัตราการบริโภคน้ำมันน้อยกว่า เน้นการใช้งานในเมืองและสามารถลุยทางทุรกันดานได้พอประมาณ

รถ Crossover ที่น่าสนใจ

ดูรถ Crossover ทั้งหมด

[Video Review] Mitsubishi Xpander เวอร์ชั่นอินโดนีเซีย ดุดัน ใหญ่โต และอุ้ยอ้าย