wagon

ประเภทรถ Wagon

รถ Wagon , Station Wagon , Estate เป็นรถยนต์ที่มีลักษณะคล้ายรถยนต์ Hatchback สองตอนสี่ประตูฝาท้ายเปิดขึ้นด้านบน แต่ด้านท้ายรถจะมีความยาวออกมากกว่าเพื่อพื้นที่สัมภาระที่กว้าง

รถ Wagon ที่น่าสนใจ

ดูรถ Wagon ทั้งหมด